FAQ

Ouders

Over het CLB

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u vaak gestelde vragen en hun antwoord over de werking van het CLB.

Heeft u een bijkomende vraag of vindt u geen antwoord, stel uw vraag dan via het CLB dat uw kind begeleidt.
Contactgegevens van uw CLB vindt u terug via deze pagina.

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, alle dienstverlening van het CLB is gratis.

Moet ik betalen voor het medisch onderzoek van het CLB?

Nee, het medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door het CLB is altijd gratis.

Is het medisch onderzoek van het CLB verplicht?

Het medisch onderzoek is verplicht. Indien je liever niet hebt dat je kind op medisch onderzoek komt bij het CLB, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Je kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een andere CLB-arts (van hetzelfde centrum of een ander centrum)
  • Je kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een andere arts. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Dit onderzoek is ook niet gratis. Meer informatie? Neem hiervoor contact op met het CLB.
Hoelang wordt het dossier van mijn kind bewaard?

Het CLB is verplicht om het dossier te bewaren tot tenminste tien jaar nadat je kind voor het laatst op medisch onderzoek kwam of een vaccinatie kreeg.

Het dossier wordt altijd bewaard tot je kind de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt (of 30 jaar in het buitengewoon onderwijs). Daarna worden dossiers vernietigd. Een klein aantal dossiers worden overgedragen aan het Rijksarchief.

Wanneer is het CLB open?

Het CLB is elke werkdag open. Tijdens de vakantie voorziet het CLB permanentie tijdens de volgende momenten:

  • van 1 t.e.m. 14 juli en van 17 t.e.m. 31 augustus
  • tijdens de herfstvakantie
  • tijdens de krokusvakantie
  • tijdens 2 dagen in de kerstvakantie

Je kan ook chatten met het CLB.

Raadpleeg contacteer het CLB voor openingsuren.

Hoe wordt de privacy van mijn kind gegarandeerd tijdens het medisch onderzoek?

De belangrijkste medische onderzoeken vinden steeds plaats op het CLB in een gesloten circuit. Dat circuit is zo ingericht dat er bijzondere aandacht gaat naar de privacy van je kind. Dat betekent dat niemand, buiten de arts en de verpleegkundige van het CLB, je kind ondergoed kunnen zien.

Moet ik betalen voor de vaccinaties van het CLB?

Nee, alle vaccinaties die door het CLB worden gezet zijn altijd gratis.

Wat gebeurt er met het dossier als je kind overgaat naar een andere school?

Wanneer je kind overgaat naar een andere school, dan wordt het leerlingendossier van het CLB automatisch overgedragen naar het nieuwe CLB (-team). Hiertegen kan verzet worden aangetekend. Lees meer op het het leerlingendossier.

Behoort het CLB altijd tot hetzelfde onderwijsnet als de school?

Het CLB en de school waarmee het samenwerkt behoren niet noodzakelijk tot hetzelfde net. Een CLB kan tot één van onderstaande netten behoren:

  • het Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
  • het officieel gesubsidieerd net (waarbij de steden of gemeenten of de provincie de inrichtende macht zijn)
  • het vrij ingericht gesubsidieerd net (ingericht door een vzw)

Een CLB kan scholen van alle netten begeleiden.