Ik ben een leerling


  • 23 mei 2017 1:27

   Wat met een besmettelijke ziekte op school?

   Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op school te helpen voorkomen. Heb jij of heeft iemand van jouw gezin een van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op drie manieren: je meldt het aan de schooldirecteur die dan verder het CLB informeert, je informeert zelf het CLB of jouw huisarts verwittigt het CLB.

   Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden als die zich in jouw omgeving voordoen en om mee te werken aan de maatregelen die getroffen worden om te helpen voorkomen dat sommige besmettelijke ziekten zich op school verspreiden. Men noemt deze maatregelen ook wel profylactische maatregelen.

   De up to date lijst vindt je steeds in het schoolreglement.

   Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een …

   Lees meer

  • 9 nov 2012 10:40

   Wat is een CLB?

   Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en kortdurende begeleiding.  Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn.  Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
   In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.  Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

   Een CLB is actief op 4 domeinen:
   - leren en studeren
   - onderwijsloopbaan en studiekeuze
   - preventieve gezondheidszorg
   - psychisch en sociaal welbevinden

   Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en in het stelsel van leren en werken, als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...), kunnen gebruik maken van het 'leerlinggebonden aanbod' van het CLB.  Ook jouw school en jij kunnen er aankloppen. 
   Het CLB werkt dus voornamelijk op vraag maar kan ook op eigen initiatief een bepaalde leerling begeleiden.

   Filmpje TV-klasse: Op de hielen van de CLB-medewerker

   Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder...), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en …

   Lees meer

   Volgorde: 10

  • 15 nov 2012 1:11

   Wie werkt er in het CLB?

   In het CLB werken verschillende mensen samen in een team.  Je vindt er oa een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een pedagoog...  Door de verschillende achtergronden van de teamleden, kunnen zij gezamenlijk op uiteenlopende vragen een antwoord geven.

   In het CLB werken verschillende mensen samen in een team.  Je vindt er oa een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een pedagoog...  Door de verschillende …

   Lees meer

   Volgorde: 13

  • 15 nov 2012 1:15

   Hoeveel kost een gesprek?

   De dienstverlening van het CLB is gratis, het kost je dus niets!

   Wanneer een CLB je doorverwijst naar een andere dienst, dan kan het zijn dat je daar wel moet betalen.
   Vraag dit dus even na bij de CLB-medewerker!

   De dienstverlening van het CLB is gratis, het kost je dus niets!Wanneer een CLB je doorverwijst naar een andere dienst, dan kan het zijn dat je daar wel moet betalen. Vraag dit dus even na bij de CLB- …

   Lees meer

   Volgorde: 14

  • 12 okt 2012 2:12

   Je hebt een vraag. Wat doe je er mee?

   Het CLB is tijdens werkdagen van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u telefonisch bereikbaar op 053/60.32.80.

   Je kan ook mailen naar het algemeen emailadres via het tabblad 'contact'.  Daarnaast kun je ook rechtstreeks de CLB-medewerker van jouw school opzoeken en haar/hem bellen of mailen.  Klik daarvoor op 'Medewerkers' en 'zoeken op school'.  Kom je liever vóór 8.30u, tijdens de middagpauze of na 16.30u, kom dan best op voorhand langs of bel ons voor een afspraak.  Uiteraard mogen je ouders ook opbellen of mailen.

   Vergeet niet dat je ook steeds bij jouw leerkrachten/zorgcoördinator of leerlingenbegeleiders op school terecht kan.  Zij kunnen je ook helpen om een afspraak te maken met het CLB.

   Het CLB is tijdens werkdagen van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u telefonisch bereikbaar op 053/60.32.80. Je kan ook mailen naar het algemeen emailadres via het tabblad 'contact'.  Daarnaast …

   Lees meer

   Volgorde: 15

  • 15 nov 2012 1:13

   Kan je alleen naar het CLB?

   Er zijn verschillende mogelijkheden.  Veel leerlingen gaan samen met hun ouder(s) naar het CLB.  Maar je mag hier ook alleen naartoe gaan als je dit wil.
   Je mag ook altijd jouw situatie eerst op school bespreken, bijvoorbeeld met je leerkracht, en dan bekijken of je toch naar het CLB wilt gaan.  Je kan altijd vragen aan iemand die je kent om mee te gaan, indien je dit fijner vindt.

   Indien je jonger bent dan 12 jaar en je stapt alleen naar het CLB met een vraag, dan gaat het CLB hier wel altijd je ouders van op de hoogte brengen.  Indien je ouder bent dan 12 jaar en de CLB-medewerker vindt dat je bekwaam bent om zelf te beslissen, dan hoeft hij je ouders niet op de hoogte te brengen.  Hij zal dit dan met jou bespreken.

   Er zijn verschillende mogelijkheden.  Veel leerlingen gaan samen met hun ouder(s) naar het CLB.  Maar je mag hier ook alleen naartoe gaan als je dit wil. Je mag ook altijd jouw situatie …

   Lees meer

   Volgorde: 16

  • 12 okt 2012 2:37

   Wat zijn jouw rechten en plichten?

   Hulp
   Als jongere heb je recht op hulp. Daarvoor kan je onder andere bij het CLB terecht. Kan het CLB je niet helpen, dan gaan we samen met jou op zoek naar wie dat wel kan.

   Uitleg
   Als een CLB-medewerker met jou een gesprek heeft, zal je steeds informatie krijgen over de hulp die we bieden. Welke stappen zullen we samen zetten en welke doelen willen we bereiken.

   Inspraak
   Bij elk voorstel dat we doen, mag je je mening geven. We luisteren graag naar je en proberen samen met jou een goede oplossing te zoeken.
    
   Beroepsgeheim
   Als CLB-medewerker hebben wij beroepsgeheim, dit wil zeggen dat wij hetgeen je ons vertelt niet mogen verder vertellen aan anderen. We bespreken met jou wat we best aan jouw ouders, de school of iemand anders vertellen maar jij beslist of je hiervoor toestemming geeft.  In sommige gevallen kunnen wij niet anders dan dit te vertellen aan iemand anders.  Dit betekent dat wij ons op dat moment heel grote zorgen maken over jou.  Zelfs in dat geval bespreken wij dit eerst met jou.
    
   Dossier
   Elke leerling heeft bij het CLB een dossier, vroeger was dit steeds een papieren dossier, stilaan worden alle dossiers digitaal en staan ze veilig afgesloten op onze computer. In je dossier noteren wij belangrijke zaken. Je mag de CLB-medewerker steeds vragen wat hij of zij nu precies noteert in je dossier. Willen jij of je ouders je dossier inkijken? Dat kan! Vraag ernaar bij je CLB-medewerker.
    

   Van een CLB-medewerker kan je verwachten dat hij of zij:
    
   Handelt in het belang van de leerling:
   We hebben steeds het beste met je voor!

   Zorgt dat iedereen gelijk behandeld wordt:
   Als CLB medewerker gaan we na of je voldoende zelfstandig en rijp bent om zelf beslissingen te nemen. Dit doen we steeds in overleg met jou.

   Wil je nog meer info over je rechten en plichten? Surf dan even naar de volgende sites:

   www.kinderrechten.be
   www.rechtenopschool.be
   www.kinderrechtswinkel.be
   www.kinderrechtencommissariaat.be   
   http://kinderen.ikbeslis.be
   http://jongeren.ikbeslis.be

   http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/

   HulpAls jongere heb je recht op hulp. Daarvoor kan je onder andere bij het CLB terecht. Kan het CLB je niet helpen, dan gaan we samen met jou op zoek naar wie dat wel kan.UitlegAls een CLB-medewerker …

   Lees meer

   Volgorde: 20

  • 15 nov 2012 1:22

   Kan je in vertrouwen bij het CLB langsgaan?

   Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.  Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht.

   Indien je alleen, zonder je ouders, naar het CLB stapt, dan hangt het af van je leeftijd of dit tussen jullie blijft of dat je ouders verwittigd worden:
   Ben je jonger dan 12? Dan zal het CLB jouw ouders laten weten dat je bij hen langs bent geweest.  Indien je ouders dit vragen, dan zal het CLB ook vertellen waarover jullie gesproken hebben.

   Ben je 12 jaar of ouder en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen? Dan brengt het CLB jouw ouders enkel op de hoogte als jij dat wil.  Je kan dan ook vragen dat bepaalde informatie die jij geeft aan het CLB niet doorgegeven wordt aan je ouders.

   Ben je 12 jaar of ouder maar het CLB vindt je niet bekwaam om zelf te beslissen? Dan zal het CLB jouw ouders laten weten dat je bij hen langs bent geweest.  Indien je ouders dit vragen, dan zal het CLB ook vertellen waarover jullie gesproken hebben.

   Wat je bespreekt met het CLB, wordt niet doorgegeven aan de school, tenzij jij of je ouders (als je jonger bent dan 12 jaar) daarmee akkoord gaan.  Het kan wel zijn dat het CLB, op basis van gesprekken met jou, tips geeft aan de school zodat ze jou beter kunnen ondersteunen en begeleiden.

   Indien de CLB-medewerker zelf geen antwoord kan geven op je vragen, maar je hiervoor doorverwijst naar een andere dienst of organisatie dan zal hij aan jou en/of aan je ouders vragen of hij hierbij informatie mag doorgeven.

   Voor meer info: Ambtsgeheim en beroepsgeheim binnen onderwijs

   Elke CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.  Je kan dus in vertrouwen bij hem terecht.Indien je alleen, zonder je ouders, naar het CLB stapt, dan hangt het af van je leeftijd of dit tussen jullie …

   Lees meer

   Volgorde: 21

  • 15 nov 2012 1:25

   Kan je de begeleiding door het CLB weigeren?

   Indien het CLB je een aanbod doet van begeleiding, dan kunnen jij en/of je ouders zelf beslissen om hierop in te gaan of niet.
   Dit hangt af van je leeftijd :

   Indien je jonger bent dan 12, dan kunnen enkel je ouders dit weigeren;
   Indien je 12 jaar of ouder bent, en het CLB vindt je bekwaam om zelf te beslissen, dan kan je zelf beslissen om al dan niet in te gaan op het aanbod van het CLB;
   Indien je 12 jaar of ouder bent, maar het CLB vindt je niet bekwaam om zelf te beslissen, kunnen enkel je ouders dit weigeren.

   Er zijn 2 situaties waarin je de begeleiding door het CLB niet kan weigeren:  wanneer je spijbelt en bij de verplichte medische onderzoeken

   Indien het CLB je een aanbod doet van begeleiding, dan kunnen jij en/of je ouders zelf beslissen om hierop in te gaan of niet. Dit hangt af van je leeftijd :Indien je jonger bent dan 12, dan kunnen …

   Lees meer

   Volgorde: 22

  • 15 nov 2012 1:28

   Wat doet het CLB bij spijbelen?

   Wanneer je spijbelt dan zal je school dit eerst zelf opvolgen.  Zij zullen met jou en met je ouders praten om na te gaan wat de oorzaak is van je spijbelgedrag.  Ze zullen, samen met jou, zoeken naar een oplossing.

   Na 10 halve dagen spijbelen (of eerder, indien dit nodig is) schakelt de school het CLB in.  Zij zetten de begeleiding samen met de school verder en zullen dus, samen met jou en je ouders, zoeken naar oplossingen.
   Het gaat hier niet om een vrijblijvend aanbod van het CLB, deze begeleiding is verplicht.

   Je kan meer lezen over spijbelen en de aanpak ervan op www.ond.vlaanderen.be/leerplicht

   Wanneer je spijbelt dan zal je school dit eerst zelf opvolgen.  Zij zullen met jou en met je ouders praten om na te gaan wat de oorzaak is van je spijbelgedrag.  Ze zullen, samen met jou, …

   Lees meer

   Volgorde: 30

  • 12 okt 2012 4:27

   Het medisch onderzoek

   De medische onderzoeken worden ingericht in de:

   1ste kleuterklas
   Dit onderzoek gebeurt op de school met de verpleegkundige van het CLB zonder arts.
   Tijdens dit onderzoek worden je ogen getest (zie je voldoende? Is je oogstand goed of is het toch nodig om naar de oogarts te gaan?) en word je gemeten en gewogen.

   2de kleuterklas
   Voor dit onderzoek brengt de bus van de school je naar het medisch kabinet van het CLB.  Is het kabinet kort bij de school gelegen dan kom je te voet met de leerkracht.
   Dit onderzoek is uitgebreider: je gaat eerst bij de verpleegkundige:  jouw ogen worden opnieuw getest en je wordt gemeten en gewogen. 
   Als de verpleegkundige alles heeft onderzocht, mag je langs bij de arts.
   De arts luistert naar je hart en je longen, meet je bloeddruk, kijkt in je oren, je neus en je mond met een lichtje en test of je goed ziet en beweegt en of je al duidelijk kan praten.  Kortom, alles wat jouw huisarts ook doet als je op controle gaat.

   1ste leerjaar
   Dit onderzoek gaat door op de school, met de verpleegkundige en de arts van het CLB.
   Jouw ogen worden getest, niet alleen op verzicht en oogstand maar ook op kleurenzin.  Je mag daarvoor de cijfers in een 'cijferboek' luidop lezen.
   Je wordt weer gemeten en gewogen.
   De arts controleert ogen, neus, oren en tanden en als je ouders hiervoor toestemming gegeven hebben, zal de arts ook 1 vaccin toedienen tegen kroep, klem, kinderverlamming en kinkhoest.

   3de leerjaar
   De verpleegkundige van het CLB komt voor dit onderzoek opnieuw naar de school, zonder arts.
   Je wordt gemeten, gewogen en jouw ogen worden getest op verzicht.

   5de leerjaar
   Dit onderzoek is, net zoals het onderzoek in de 2de kleuterklas, een onderzoek dat doorgaat op het medisch kabinet van het CLB en is weer uitgebreid: de verpleegkundige doet opnieuw alle testen die ze reeds uitvoerde tijdens het onderzoek in de 2de kleuterklas en onderzoekt ook nog jouw dieptezicht.  Om dit dieptezicht te controleren, zet je een bril op met een rood en een groen glas - een 3D-bril. Je kijkt dan naar een 3D-boek en legt uit aan de verpleegkundige wat je ziet.

   Ook je gehoor wordt getest.
   Bij de arts worden bijna dezelfde onderzoeken verricht die reeds gebeurden tijdens het onderzoek in de 2de kleuterklas.
   Bij een meisje kijkt de arts na of ze al borsten krijgt en of er haartjes verschijnen op de schaamstreek. Bij jongens kijkt de arts niet alleen die haartjes na maar ook de piemel en de teelballen. De arts kijkt ook of op de teelbal geen extra bloedvaatjes lopen.  Dat gebeurt toch bij zeker 15% van de jongens. Meestal is dat beperkt en hoeft er niets te gebeuren, maar als er veel van die bloedvaatjes zijn, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van de zaadcelletjes en dan stuurt de arts je naar de huisarts voor verdere opvolging.
   Als je ouders hiervoor toestemming gegeven hebben, zal de arts ook 1 vaccin toedienen tegen mazelen, bof en rode hond.

   Bij het begin van het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan jou om een persoonlijke vragenlijst in te vullen.
   Op dit formulier staan vraagjes over jouw eetgewoonten, leefgewoonten, hobby's enz...  Op het moment dat je bij de verpleegkundige en de arts gaat, zullen zij hierover met jou een gesprekje hebben. 

   1ste secundair
   Dit onderzoek gaat opnieuw door op het medisch kabinet van het CLB.
   De verpleegkundige meet en weegt je en jouw ogen worden getest op verzicht.
   Bij de arts worden alle onderzoeken gedaan die ook tijdens het onderzoek van het 5de leerjaar doorgaan.
   Meisjes krijgen de kans om zich te laten vaccineren voor het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.  Deze vaccinaties gaan door op de school.  Er worden immers 3 vaccinaties aangeboden verspreid over het volledige schooljaar.

   Bij het begin van het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan jou om een persoonlijke vragenlijst in te vullen.
   Op dit formulier staan vraagjes over jouw eetgewoonten, leefgewoonten, hobby's enz...  Op het moment dat je bij de verpleegkundige en de arts gaat, zullen zij hierover met jou een gesprekje hebben. 

   3de secundair
   Dit is normaalgezien het laatste onderzoek voor jou bij het CLB.
   Opnieuw worden alle onderzoeken gedaan die ook tijdens het onderzoek in het 1ste secundair gebeurden.  Omdat jongeren meer in contact komen met lawaai (discotheek, i-POD, ...) wordt extra aandacht gegeven aan de gehoortest.
   Je krijgt tijdens dit onderzoek de kans om je te laten vaccineren met 1 vaccin tegen klem en kroep.

   Bij het begin van het onderzoek vraagt de verpleegkundige aan jou om een persoonlijke vragenlijst in te vullen.
   Op dit formulier staan vraagjes over jouw eetgewoonten, leefgewoonten, hobby's enz...  Op het moment dat je bij de verpleegkundige en de arts gaat, zullen zij hierover met jou een gesprekje hebben.    Heb je vragen over het onderzoek of wil je iets anders bespreken?  Vóór, tijdens of na het medisch consult mag je je vraag zeker stellen aan de verpleegkundige of de arts.

   Volg je les in het buitengewoon onderwijs? Dan ga je naar het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, de 2de kleuterklas en verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar.  Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek tot ze 21 jaar zijn.

   Volg je les in het deeltijds onderwijs? Dan ga je naar het medisch onderzoek in de loop van het jaar dat je start op deze school.


   Het medisch onderzoek is VERPLICHT.  De vaccinaties worden gratis aangeboden maar zijn NIET verplicht.

   Filmpje TV-klasse: Het medisch onderzoek

   De medische onderzoeken worden ingericht in de:1ste kleuterklasDit onderzoek gebeurt op de school met de verpleegkundige van het CLB zonder arts.Tijdens dit onderzoek worden je ogen getest (zie je …

   Lees meer

   Volgorde: 40

  • 13 dec 2012 2:33

   CLB chat

   Chatten met het CLB?
   Ja, dat kan! Vanaf 1 februari op de volgende dagen:

    - MA, DI, DON: 17u-20u
   - WOE: 14u-20u

   Ga naar www.clbchat.be

   Chatten met het CLB? Ja, dat kan! Vanaf 1 februari op de volgende dagen:

    - MA, DI, DON: 17u-20u - WOE: 14u-20u Ga naar www.clbchat.be

   http://www.clbchat.be/

   Lees meer

   Volgorde: 98

  • 16 nov 2012 2:09

   Nuttige links

    117 hulplijnen

   Internetgebruik
   www.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpesten

   Leren, studeren en werken
   www.cyberkidz.be: educatieve spellensite voor kinderen uit de basisschool
   www.eduspotter.be: voor wie nieuw is in Vlaanderen en toch verder wil studeren
   www.hvnoostvlaanderen.be: Nederlands leren?  Zij helpen je op weg
   www.ictenzorg.be/babbelbank: gratis praat- en kijkpakket dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen
   www.ikhaatlezen.be: haat je lezen? Dyslexie?  Ga voor een luisterboek
   www.jeugdinfotheek.be: website boordevol tips voor jongeren
   www.jongerengids.be: een website bomvol tips voor leerlingen van 8 jaar tot 16+
   www.klaarvoorhogeronderwijs.be: kennismaking met 4 instapcompetenties naar het hoger onderwijs
   www.kleuterspel.be: educatieve spellensite voor kinderen van 2 tot 6 jaar
   www.luisterpuntbibliotheek.be: openbare bibliotheek, gesubsidieerd door de vlaamse overheid voor mensen die niet op een gewone manier een boek kunnen lezen
   www.oefen.be: oefensite voor kleuter, lager en secundair
   www.onderwijskiezer.be: opendeur, elke dag, overal... over studierichtingen
   www.studentatwork.be: het portaal voor de jobstudent
   www.studielicht.be: info en tips voor studenten over veel gebruikte beoordelingsvormen in het hoger onderwijs
   www.taalblad.be: webkrant voor wie Nederlands leert
   www.taalboulevard.be: voor wie rond oefenkansen Nederlands aan de slag wil
   http://vdab.be/beroepsorientatie: begeleiding en oriëntatie door de VDAB bij het zoeken naar een geschikt beroep

   Middelengebruik
   www.drughulp.be: info & zelftest, online zelfhulp, online begeleiding
   www.drugsinbeweging.be: jeugdbewegingen maken zelf afspraken over drugs,druggebruik en drugpreventie
   www.acoolworld.be: LOL zonder alcohol, site voor jongeren en ouders

   Relationele en seksuele vorming
   www.allesoverjeugd.be: website over de leefwereld van kinderen en jongeren met activiteitenkalender
   www.allesoverseks.be: alles over seks met Sensoa antwoordt op al je vragen over seks en relaties
   www.cavaria.be: koepel van de Vlaamse en Brusselse homo-lesbische groepen
   www.dottie.be: vriendschapssite voor mensen met een handicap
   www.faranet.be: luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes
   www.handiklap.be: handiklap brengt mensen met een handicap en hun gezin bij elkaar
   www.missingyou.be: organisatie die zich inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen
   www.noknok.be: met informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen, voor jongeren van 12 tot 16 jaar
   www.nupraatikerover.be: voor wie vragen heeft over seksueel misbruik
   www.seksualiteit.be: lees meer over seksualiteit, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv,...
   www.sensoa.be: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
   www.weljongniethetero.be: samenwerkingsverband van de Vlaamse en Brusselse holebi-jongerengroepen
   www.zoalsik.be: site voor kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of chronische aandoening

   Veiligheid, hygiëne en EHBO
   www.helpzenietnaardetuut.be: hoe het risico op gehoorschade bepalen en beperken (doe de risicotest)
   www.ikbeslis.be: tips om de privacy van kinderen en jongeren te beschermen
   www.jeugdrodekruis.be: ehbo voor kinderen en jongeren


    117 hulplijnen

   Internetgebruikwww.esafetykit.net: alles over veilig communiceren op het internet/cyberpesten

   Leren, studeren en werkenwww.cyberkidz.be: educatieve spellensite voor kinderen …

   Lees meer

   Volgorde: 100