Werking

Welkom bij het CLB GO! Dender.

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen een beroep doen op onze dienst voor informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB werkt op 4 domeinen:

Leren en studeren:
> Moeilijkheden met lezen en schrijven
> Zich niet goed kunnen concentreren
> Het lukt niet in de klas
> Rekenproblemen
> Niet meer gemotiveerd
> ...

Onderwijsloopbaanbegeleiding:
> Hulp nodig bij het kiezen van de juiste studierichting
> Veranderen van studierichting
> Een individueel aangepast curriculum
> Zoeken naar een school met een bepaalde studierichting
> ...

Psycho-sociaal functioneren:
> Pestgedrag op school
> Verdriet na overlijden van familielid, vriend,...
> Ongelukkig op school
> Gedragsproblemen op school en/of thuis
> ...

Preventieve gezondheidszorg:
> 7 jaar en nog in bed plassen
> Verminderd zicht
> Welke vaccinaties zijn noodzakelijk?
> Het gezondheidsbeleid van de school
> ...

Elke leerling staat centraal.  Dit betekent ook dat al onze inspanningen er voor zorgen dat een leerling de beste kansen krijgt.
We hebben daarom extra aandacht voor leerlingen die door hun leefsituatie of achtergrond minder
kansen krijgen om goed te ontwikkelen, te groeien en te leren.

We hebben respect voor iedereen, ongeacht afkomst of religie.
Elke CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.
Onze dienstverlening is volledig gratis.

Voor meer informatie:
Decreet CLB
BVR operationele doelstellingen


Over het CLB

Werkgebied

CLB Dender begeleidt scholen in verschillende gemeenten in de denderstreek: